Kompletná rekonštrukcia kompenzačného rozvádzača

Klient:

Stavebná firma

Problém:

Výrobný závod dostával za prekročenie účinníka vysoké pokuty vo faktúre.

Riešenie:

Po obhliadke sme zistili , že kompenzačný rozvádzač je úplne zastaralí a nefunkčný. Navrhli sme kompletnú rekonštrukciu, ktorej montáž prebehla  v priebehu jedného dňa hotová.

Výsledok:

Hodnota účinníka sa vďaka nainštalovanej kompenzácii dostala do požadovaného rozmedzia ɸ 0,95 – 1 a pokuty z faktúr zmizli.