Klient:

Súkromná spoločnosť z Bratislavy

Problém:

Pripravovala sa veľká rekonštrukcia budovy, po ktorej by už trafostanica kapacitne nepostačovala.

Riešenie:

Navrhli sme kompletnú rekonštrukciu trafostanice,pri ktorej sme stavebnú časť zachovali, takže nebolo potrebné stavebné povolenie, avšak všetku starú technológiu sme vymenili za novú - trafo, NN rozvádzač, VN rozvádzač.

Výsledok:

Kompletne zrekonštruovaná trafostanica s novou technológiou.