Projektový inžiniering

Výstavba trafostanice, preložka inžinierskych sietí alebo iné distribučné činnosti sú  veľmi náročné najmä po administratívnej stránke.  Na získanie jednotlivých povolení je potrebné vypracovať množstvo dokumentov. Vyhraďte si preto dostatok času a naštudujte si množstvo predpisov potrebných na ich vybavenie. Obrňte sa trpezlivosťou.

Naozaj to chcete robiť sami?

Nakoľko v energetike pôsobíme niekoľko rokov a prešli sme si všetkými činnosťami od prvotnej žiadosti o povolenia až po kolaudačné rozhodnutie, ponúkame vám naše skúsenosti. Nechajte to na nás. 

Radi vám pomôžeme s:

  • prípravou podkladov pre jednotlivé žiadosti,

  • prípravou obchodných a technických podmienok,

  • vypracovaním projektov,

  • komunikáciou s distribučnými spoločnosľami,

  • energetickým poradenstvom a

  • kompletným zastrešením celého procesu.


Ak si prajete vypracovať ponuku, kontaktujte nás >