Servis trafostaníc

V prípade poruchy alebo závady na hlavných častiach trafostanice, môže dôjsť k závažnému až deštruktívnemu stavu zariadenia a vy môžete mať veľké finančné straty nielen kvôli nákladnej oprave, ale najmä kvôli výpadku zariadenia. Z našej praxe vieme, že väčšina porúch vzniká podcenením pravidelného servisu a údržby.

Zvládneme akékoľvek servisné úkony týkajúce sa vašej trafostanice

Máme dlhoročnú skúsenosť s prevádzkou a údržbou trafostaníc. Využívame modernú meraciu techniku a máme vytvorené vzťahy s dodávateľmi technológie a jednotlivých dielcov.  Vďaka inštalácii kompenzácie vás odbremeníme od zbytočných pokút.

Pomôžeme vám s:

  • opravami stavebných častí a vymaľovaním trafostanice,

  • výmenou predimenzovaných alebo chybných častí za nové,

  • modernizáciou celej technologickej časti,

  • inštaláciou kompenzácie,

  • bežnou údržbou a

  • revíziami a úradnými skúškami.

Jednotlivé úkony vykonávame pravidelne a s ich riešením máme dlhodobé skúsenosti.


Ak si prajete vypracovať ponuku, kontaktujte nás >