Vybavenie povolení a licencií

Podnikanie v energetike je veľmi náročné najmä po administratívnej stránke. Všetky činnosti sú regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Na získanie jednotlivých povolení pre podnikanie v energetike je potrebné vypracovať množstvo dokumentov. Vyhraďte si preto dostatok času a naštudujte si množstvo predpisov potrebných na ich vybavenie. Obrňte sa trpezlivosťou.

Naozaj to chcete robiť sami?

Nakoľko v energetike pôsobíme niekoľko rokov a prešli sme si všetkými činnosťami od prvotnej žiadosti o povolenia až po cenový návrh, ponúkame vám naše skúsenosti. Nechajte to na nás. 

Radi vám pomôžeme s:

  • prípravou podkladov pre jednotlivé žiadosti,

  • prípravou obchodných a technických podmienok,

  • vypracovaním prevádzkového poriadku,

  • návrhom cenníkov a pripojovacích poplatkov,

  • energetickým poradenstvom a

  • kompletným zastrešením celého procesu.


Ak si prajete vypracovať ponuku, kontaktujte nás >