Výstavba a servis trafostaníc

Výstavba trafostanice na kľúč

V prípade, že plánuje výstavbu novej alebo prestavbu jestvujúce trafostanice , ale neviete ako začať prípadne nemáte čas na peripetie s tým spojené, nechajte to na nás. S výstavbou máme skúsenosti a dokážeme Vám zabezpečiť celý proces od prvotnej žiadosti až po kolaudačné rozhodnutie. 


Radi Vám zabezpečíme : 

 • obhliadku miesta výstavby,

 • úvodnú konzultáciu,

 • prípravu a podanie jednotlivých žiadostí,

 • vypracovanie projektov,

 • komunikáciu s distribučnými spoločnosťami,

 • dodávku a montáž trafostanice,

 • realizáciu VN/NN prípojky,

 • potrebné skúšky a rozhodnutia.


Zvládneme akékoľvek servisné úkony týkajúce sa vašej trafostanice

Máme dlhoročnú skúsenosť s prevádzkou a údržbou trafostaníc. Využívame modernú meraciu techniku a máme vytvorené vzťahy s dodávateľmi technológie a jednotlivých dielcov.  Vďaka inštalácii kompenzácie vás odbremeníme od zbytočných pokút.


Pomôžeme vám s:

 • opravami stavebných častí a vymaľovaním trafostanice,

 • výmenou predimenzovaných alebo chybných častí za nové,

 • modernizáciou celej technologickej časti,

 • inštaláciou kompenzácie,

 • bežnou údržbou a

 • revíziami a úradnými skúškami.

 • vykonanie bežnej údržby na základe zistených nedostatkov.


Ak si prajete vypracovať ponuku, kontaktujte nás >